Razpoložljivost DMR omrežja S5

BM master strežniki: 2931 Slovenia deluje.